Zásady ochrany osobních údajů

Vážení návštěvníci webu, děkujeme, že jste navštívili naše webové stránky. Provozovatel Tomáš Suchý se sídlem Dukelská 319, 562 01, Ústí nad Orlicí - Hylváty, IČO: 07520824, podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaném příslušným Městským úřadem Ústí nad Orlicí (dále jen „Správce“), si Vás jako správce osobních údajů dovoluje ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) informovat, že při používání webových stránek socialtvurci.cz může docházet ke zpracování osobních údajů.

 

Případy zpracování osobních údajů

Využívání formulářů a polí pro zadání e-mailové adresy

Pro zájemce o služby Správce, ukázky či vzory aj. mohou být na webových stránkách Správce formuláře umožňující zadání kontaktních údajů, zejména e-mailové adresy. Při užití takovýchto formulářů dochází ke zpracování jména, telefonního čísla, e-mailové adresy a údajů, které se sami rozhodnete uvést do polí formulářů.

Zpracovatel využívá takto zpracovávané osobní údaje k předání dotazu a v případech, kdy jde o zaslání vzorů, ukázky zdarma aj. nebo je-li to výslovně u formuláře uvedeno, také k marketingovým účelům.Zpracování osobních údajů probíhá při využití kontaktních formulářů na základě titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, přičemž odeslání formuláře představuje poptávku vůči správci.

Pro provoz on-line chatu a formulářů může správce služeb využít zpracovatele osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR. Zpracovatel zajišťuje uchování osobních údajů a jejich předání správci k vyřízení. 

 

Využívání souborů cookies

Tyto webové stránky využívají při svém provozu soubory cookies. Provozní cookies jsou pro správný chod webových stránek nezbytné, neboť zajišťují jejich správné zobrazení. Osobní údaje zpracovávané na základě přijímání provozních cookies jsou zejména IP adresa, druh a verze používaného webového prohlížeče a použité rozlišení. Zpracování osobních údajů v tomto případě probíhá na základě oprávněného zájmu správce spočívajícího v řádné prezentaci webových stránek podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování těchto cookies můžete zamezit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. V takovém případě však správce neručí za správné zobrazení webových stránek.

Při provozu webových stránek dále dochází ke shromažďování analytických cookies. Tyto soubory umožňují správci lépe cílit své služby a sledovat návštěvnost webových stránek. Toto zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR vyjádřeného pomocí zvolení příslušné možnosti v disclaimeru zobrazeném při navštívení webových stránek.

Další cookies jsou využívány pouze na základě Vaše výslovného souhlasu v dialogu zobrazeném na úvodní stránce. Kategorie cookies, k jejichž využití můžete udělit souhlas:

  • Preferenční - abychom si pamatovali vaše preference.
  • Statistické - abychom věděli, co na webu děláte a co zlepšit.
  • Marketingové - abychom vám ukazovali pouze relevantní reklamu.
  •  

Doby zpracování osobních údajů

V případě souborů cookies jsou osobní údaje uchovávány po dobu 1 měsíce od posledního využití webové stránky.

V případě údajů zadávaných do kontaktních formulářů jsou osobní údaje uchovávány po dobu 3 let od poslední komunikace na základě položeného dotazu.

V případě, že na základě dotazu nebo konzultace dojde k uzavření smlouvy, budou osobní údaje uchovávány po dobu platnosti smlouvy a po dobu 3 let následujících po jejím ukončení.

 

Práva subjektů údajů

Na základě GDPR Vám svědčí řada práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů. Kdykoli máte právo požadovat informaci o tom, zda a v jakém rozsahu správce zpracovává Vašeho osobní údaje, za jakým účelem tak činí a na základě jakého titulu probíhá zpracování. V případě, že zjistíte nepřesnosti zpracovávaných osobních údajů, máte právo požadovat jejich opravu. Pokud dojdete k závěru, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány nezákonně nebo že odpadl důvod pro zpracování Vašich osobních údajů (například když ukončíte své působení ve společnosti, za kterou jste se správcem jednali), máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Nebudete-li spokojeni s vyřízením Vaší žádosti o uplatnění práva podle GDPR, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese posta@uoou.cz.